Имаме големо искуство со гумени чамци, ZAR Formenti ги произведува од 1979 гoдина.

X