ZAR mini – RIB 12 DL

Aluminium RIB båter
LITE=ALU Vbunn
DL=oppbevaringsrom i baug