ZAR mini – serie ALU

Преклоплив со алуминиумски подни преклопливи даски по комплетната должина на конструкцијата