ZAR MINI – LUX RIDER 15

“Бунар” простор за мотор, шкафче во вид на лак, конзола LUX и дизајн што е креиран за да се цеди самостојно