ZAR mini – ALU 9

Преклоплив со алуминиумски преклопливи подни даски по комплетната должина на конструкцијата